Oč tedy vlastně šlo?

Šlo o přinesení sletového poselství ze sídel všch žup do Prahy, a to za jediný víkend, 23-25/9/2011!

Sletová štafeta symbolicky odstartovala nácvik skladeb a celý cvičební rok 2011–2012.

Sletová štafeta 2011 šťastně doputovala k cíli!

V neděli 25.9.2011 všechny župní kolíky se stuhami a mnoho sletových poselství převzali z rukou posledních kurýrů zástupci náčelnictva ČOS během slavnostního programu na nádvoří Tyršova domu v Praze.

Díky všem, kteří se zasloužili o zdar této velké předsletové akce!

Zdeněk Lauschmann, hlavní garant Sletové štafety 2011

Štafeta u vás!

V části Dokumenty nepřehlédněte Štafetový kolík č. 3 a pamětní plakáty, které si můžete vytisknout!

Průběh sletové štafety

Podrobná mapa postupu jednotlivých tras a přípojek je na zvláštní stránce.

Od startu uběhl
3491 den 6 hod. 2 min.